ΜETAKOMIΣΑME!

Ἀπὸ καιρὸ ἤθελα νὰ έτοιμάσω ἕναν κανονικὸ ἱστοχῶρο, ὅπου θὰ μποροῦσα νὰ γράφω ἀπρόσκοπτα χωρὶς τοὺς περιορισμοὺς καὶ τὸ δύσχρηστο περιβάλλον τῶν ἔτοιμων, τυποποιημένων ἱστολογίων, καὶ μὲ μεγαλύτερη ἄνεση κατὰ τὴν συγγραφὴ τῶν ἄρθρων.

Αὐτὸς ὁ καιρὸς ἔφθασε. Ἤδη ἐτοιμάστηκε ἕνα νέο ἱστολογίο, ποὺ φιλοξενεῖται στὸ ἴδιο εὐρύτερο περιβάλλον ποὺ ὑπάρχει γιὰ τὸν κύριό μου ἱστοχῶρο, τὸ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ.

Tὸ νέο στέκι, ἡ ΛΥΡΑ, εἶναι στὴν διεύθυνση lyra.astrologicon.org.

Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ τὰ ἄρθρα ἔχουν ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ ἐδῶ. Eἶναι καὶ πάλι διαθέσιμα στὸ νέο ἱστολόγιο.

Advertisement