ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΨΕΜΜΑΤΑ

Ετικέτες

, , ,

Μιὰ φορὰ κι ἕναν καιρὸ ζοῦσε ἕνας ἄνθρωπος, μορφωμένος, ποὺ ἐθεωρεῖτο εὐφυέστατος κι ἦταν μάλιστα πρωταθλητὴς στὸ σκάκι. Μιὰ μέρα ποὺ ἡ οἰκονόμος του ἐτοιμαζόταν νὰ πάῃ στὴν ἀγορὰ νὰ ψωνίσῃ, τὴν φώναξε καὶ τῆς εἶπε νὰ μὴν ἀγοράσῃ χοιρινό. Εἶχε μόλις διαβάσει στὶς ἐφημερίδες κάποια ἐκλαϊκευμένα ἐπιστημονικὰ νέα ποὺ ἔλεγαν ὅτι τὸ χοιρινὸ ἦταν κακὸ γιὰ τὴν ὑγεία.

Ἡ οἰκονόμος του, ποὺ δὲν ἦταν καθόλου σπουδαγμένη, τοῦ ἀπήντησε κεφάτα: «Μὴν ἀνησυχεῖτε κύριε, ὅλα αὐτὰ εἶναι βλακεῖες. Μᾶς λένε ὅτι τὸ χοιρινὸ εἶναι ἀνθυγιεινὸ ἐπειδὴ αὐτὴ τὴν περίοδο ὑπάρχει ἔλλειψη χοιρινοῦ στὴν ἀγορὰ καὶ δὲν θέλουν νὰ τὸ προσέξῃ ὁ κόσμος».

Ὁ κύριος τὸ ἐξέλαβε αὐτὸ σὰν παράδειγμα τῶν ἐσφαλμένων ἀπόψεων ποὺ συνήθως ἔχουν ἀπήχηση στὶς λιγότερο μορφωμένες τάξεις. Γι’ αὐτὸν ἦταν ἀδιανόητο ὅτι οἰ ἐπιστήμονες θὰ ἔγραφαν τέτοια ἄρθρα ἰσχυριζόμενοι ὅτι τὸ χοιρινὸ εἶναι ἀνθυγιεινὸ ἐὰν δὲν ὐπῆρχαν γερὲς ἀποδείξεις γι’ αὐτό.

Πέρασε ὁ καιρὸς κι ἀρκετοὺς μῆνες μετὰ ὁ κύριος εἶδε στὶς ἐφημερίδες νέα ἐπιστημονικὰ ἄρθρα ποὺ ἐκθείαζαν τὸ χοιρινὸ γιὰ τὸ πόσο καλὸ κάνει στὴν ὑγεία. Πλέον ἦταν τὸ πιὸ ὑγιεινὸ κρέας, καλλίτερο κι ἀπὸ τὸ βοδινὸ καὶ τὰ πουλερικά. Τοῦ ἔκανε περίεργη ἐντύπωση πῶς ἄλλαξαν τόσο πολὺ τὰ συμπεράσματα τῶν ἐπιστημόνων. Θυμηθεῖς τὸ σχόλιο τῆς οἰκονόμου του ἀποφάσισε νὰ τὸ ἐρευνήσῃ Συνέχεια

ΤΗΣ ΑΣΙΑΤΙΔΟΣ ΜΟΥΣΗΣ ΕΡΑΣΤΑΙ….

Ετικέτες

,

Γιαννιώτικα, σμυρνιώτικα, πολίτικα
μακρόσυρτα τραγούδια ἀνατολίτικα,
λυπητερά,
πῶς ἡ ψυχή μου σέρνεται μαζί σας!
Εἶναι χυμένη ἀπό τή μουσική σας
καί πάει μέ τά δικά σας τά φτερά…

Kafe Aman

Ὅταν, στά 1912, ὁ Κωστής Παλαμᾶς ἔγραφε τούς παραπάνω φημισμένους στίχους του, σάν ἕνα εἶδος πανηγυρικῆς ὁμολογίας καί διακήρυξης πίστης στή φυσική ψυχική ροπή τοῦ Ἕλληνα πρός τή διαφορετική ἀπό τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης μουσική παράδοση τῶν χωρῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ὁ θεσμός τοῦ Καφέ Ἀμάν εἶχε ἤδη στήν πατρίδα μας μίαν ἱστορία μισοῦ περίπου αἰώνα. Ἡ ἱστορία αὐτή βέβαια, κάθε ἄλλο, παρά εἰρηνική καί γαλήνια, θά μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ. Ἦταν περισσότερο ἕνα πολυτάραχο χρονικό διενέξεων καί συγκρούσεων, ἡρωικῶν ἐπελάσεων καί στρατηγικῶν ὀπισθοχωρήσεων, θριάμβων καί καταστροφῶν. Κι οὔτε θά μποροῦσε κανείς νά ἰσχυριστεῖ, ὅτι ἦταν ὁρατή ἡ κατάληξή της, στά χρόνια ἐκεῖνα τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων, καθώς τῆς ἔμελε ἀκόμη νά διανύσει ἄλλες τόσες δεκαετίες ἀναμετρήσεων καί προστριβῶν…

Ἄν θελήσουμε, νά ἐξετάσουμε τά πράγματα σέ κάποιο μεγαλύτερο βάθος, θά ἀναγνωρίσουμε, χωρίς μεγάλη δυσκολία, πώς οὐσιαστικά ἔχουμε νά κάνουμε μέ τήν ἴδια τήν ἱστορία τοῦ περιλάλητου “ἐξευρωπαϊσμοῦ” τῶν ἑλληνικῶν μαζῶν ἤ ὀρθότερα, μέ τήν ἱστορία τῆς ἀντίστασης πού πρόβαλαν οἱ μάζες αὐτές στή συστηματική καί βίαιη ἐπιχείρηση ἀναμόρφωσης τοῦ παραδοσιακοῦ πολιτισμικοῦ τους χαρακτήρα. Στίς τελευταῖες δεκαετίες τοῦ 19ου καί τίς πρῶτες του 20ού αἰώνα, τό Καφέ Ἀμάν στάθηκε, μαζί μέ τήν προλεταριακή τέχνη τοῦ Καραγκιόζη, τό πιό ἀνθεκτικό ἀνάχωμα, τό ἰσχυρότερο προπύργιο, γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἀνατολίτικης ρίζας τοῦ ἐγχώριου λαϊκοῦ πολιτισμοῦ.

Συνέχεια

Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΚΙ Ο ΜΙΤΟΣ: ΟΣΟΙ ΤΟΛΜΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ

Ετικέτες

, ,

Τὰ τελευταῖα ἔτη δὲν συμμετεῖχα ἰδιαίτερα στὰ κοινωνικὰ δίκτυα. Ἴσως διότι ὑπολείπονται σημαντικὰ ἄλλων μέσων, ὅπως τὰ φόρα συζητήσεων. Ἴσως διότι συνηθίζουν τὸν χρήστη σὲ ἄσχημες ἀντιδράσεις, ἀποσπασματικὴ μόνον πληροφόρηση, καὶ κατευθυνόμενα κανάλια…. δὲν ξέρω… Ἀνακάλυψα ὅμως ἄλλα στέκια, πιὸ ἐλεύθερα, καὶ πολὺ πιὸ ἐνδιαφέροντα. Ἔτσι εἶναι ἡ ροὴ τῶν ἰδεῶν, ὅταν πᾶς νὰ τὴν ἐλέγξῃς καὶ νὰ τὴν καλουπώσῃς στὰ σχέδιά σου, αὐτὴ μετακινεῖται ἀλλοῦ. Κι ἄντε νὰ τὴν βρεῖς…

Ψάχνοντας ὅμως, βρίσκεις πράγματα. Καὶ δὲν εἶναι ὅλα τσίγκος. Γι’ αὐτὸ καὶ στὸ ἐξῆς, ἀπὸ αὐτὸ ἐδῶ τὸ ἱστολόγιο, θὰ γίνουν κάποιες πολὺ ἀποκαλυπτικὲς δημοσιεύσεις γιὰ σημαντικὰ θέματα. Δημοσιεύσεις ποὺ ἀνατρέπουν τὴν εἰκόνα ποὺ ἔχει προσεκτικὰ κακοεργηθεῖ σὲ διάφορους τομεῖς, καὶ ποὺ ὁρίζει τὴν κοινὴ μας πραγματικότητα.

Ὄχι, δὲν θὰ ἔχουμε μερικὲς ἀκόμη θεωρίες συνομωσίας. Οὔτε κἂν τὶς συνομωσίες καθαυτές – κυρίως γιατὶ ἔγιναν στὰ φανερά. Πῶς δὲν τὶς προσέξαμε; Εἶναι ποῦ κοιτᾶμε, βλέπετε. Πῶς νὰ δεῖς ἐὰν δὲν κοιτᾶς κἂν; Λοιπὸν σᾶς ὑπόσχομαι πράματα καὶ θάματα. Ὁ κόσμος -ἡ πραγματικότητά του- ἀλλάζει.
Ἔτοιμοι;

Λαβύρινθος.
Ὁ Μίτος.
Ὅσοι τολμοῦν νὰ εἰσέλθουν.

ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – ALAIN DE BENOIST

Ετικέτες

, , , , , ,

Ὁ Alain de Benoist ἐξηγεῖ γιατὶ ὁ Ἀμερικανισμὸς ἀντιτίθεται στὴν Εὐρωπαϊκὴ ταυτότητα.

Κανείς δὲν θέλει νὰ εἶναι ἀντικείμενο κριτικῆς, καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν διαφέρουν σὲ αὐτὸ ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλον. Καὶ ὅταν κάποιος εἶναι στόχος κριτικῆς, δὲν ἀναμένεται ὅτι θὰ συμφωνήσῃ πάντα μ’ αὐτήν. Ὡστόσο εἶναι σημαντικό νὰ κατανοήσουν αὐτὴν τὴν κριτική, νὰ τὴν λάβουν σοβαρὰ ὑπόψιν στὸ δικό της πλαίσιο καὶ ὄχι ἁπλὰ νὰ τὴν ἀπορρίψουν σὰν προερχόμενη ἀπὸ κακία, ζήλια ἤ ἄγνοια.

Ἡ κριτικὴ ποὺ ἡ γαλλικὴ Νέα Δεξιά (ΝΔ) ἔχει ἐξαπολύσει στὴν Αμερική ἔχει ἀποκτήσει μιὰ ἀδικαιολόγητη ταμπέλα ὅτι ἐνέχει κάποιο κρυφὸ γαλλικὸ σωβινισμὸ ἤ «ἀντιαμερικανική» φοβία. Τὶς περισσότερες φορὲς ἡ κριτικὴ τῆς Νέας Δεξιᾶς δὲν ἔχει γίνει διόλου κατανοητή. Μερικοὶ Ἀμερικανοί — ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι κατακρίνουν αὐτὸ ποὺ κατέληξε νὰ γίνῃ ἡ χώρα τους καὶ τὸν τρόπο ποὺ ἐξελίχθη — ὑποθέτουν ὅτι ἡ κριτική αὐτὴ ἀφορᾷ κυρίως τὴν σημερινὴ Ἀμερική. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀλήθεια. Ἡ κριτικὴ ποὺ ἡ ΝΔ ἀσκεῖ ἐναντίον τῆς Ἀμερικῆς στοχεύει στὴν πραγματικότητα τὸ ἴδιο τὸ θεμέλιο αὐτοῦ ποὺ ἀποκαλοῦμε «Ἀμερικανικὴ ἰδεολογία» — μιὰ ἰδεολογία ποὺ ἀνάγεται στοὺς Ἰδρυτές της. Ἢ γιὰ νὰ τὸ θέσω διαφορετικά, δὲν πρόκειται γιὰ κριτικὴ τῆς πολυφυλετικῆς (ἢ «πολυπολιτισμικῆς») Ἀμερικῆς τῆς συγχρόνου καὶ μεταμοντέρνας ἐποχῆς, ἀλλὰ πρωτίστως γιὰ κριτικὴ ἐναντίον τῆς Ἀμερικῆς ἐκείνης ποὺ δημιούργησαν οἱ λευκοὶ καὶ ἀγγλοσάξονες χριστιανοί.

Ἡ Εὐρώπη οὐδέποτε ἐκήρυξε πόλεμο στὶς Ἠνωμένες Πολιτεῖες. Εἶναι ὡστόσο σαφέστατο ὅτι ἀπὸ τὴν ἀρχή τους ἀκόμη οἱ Ἠνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς εἶχαν ἀνοικτοὺς λογαριασμοὺς νὰ κανονίσουν μὲ τὴν Εὐρώπη. Ἡ Ἀμερική ἐγεννήθη ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία νὰ ἔρθῃ σὲ ρήξη μὲ τὴν Εὐρώπη. Αὐτὸ ποὺ ἐπιθυμούσαν πρωτίστως οἱ κοινότητες τῶν μεταναστῶν στὸν Νέο Κόσμο ἦταν νὰ ἐγκαταλείψουν τοὺς κανόνες καὶ τὶς πολιτικὲς ἀρχὲς ποὺ ἐπικράτησαν στὴν Εὐρώπη. Τὸ ἀμερικανικὸ ἔθνος προέκυψε μέ μορφὴ ἔγγραφης συμφωνίας κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς νεωτερικότητος, παραπέμποντας σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴν “ ἀρχέγονη σκηνή ” ὅπως τὴν ἐφαντάσθη ὁ Sigmund Freud: τὰ παιδιὰ συγκεντρώνονται ὅλα μαζί προκειμένου νὰ σκοτώσουν τὸν πατέρα τους καὶ στὴν συνέχεια συντάσσουν ἕνα ἔγγραφο συμβόλαιο ποὺ ἐπικυρώνει τὴν σχέση μεταξύ ἴσων.

Προφανῶς ὁ ἐν λόγῳ πατέρας σὲ αὐτὸ τὸ σχῆμα ἦταν ἡ Εὐρώπη. Ἦταν ἀπαραίτητο νὰ συμβῇ μιὰ ἰσχυρὴ ρήξη μὲ το παρελθόν, προκειμένου νὰ δημιουργηθῇ μιὰ νέα ἀνθρωπότητα. Ἔτσι, διαβάζουμε στὰ Ὁμοσπονδιακὰ Ἔγγραφα (Federalist Papers):

Συνέχεια

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – Ι. Δ. ΠΑΣΣΑΣ

Ετικέτες

, ,

«Ἡ ἐπιδιωχθεῖσα ἔξαρσις τοῦ Ἑλληνικοῦ παράγοντος καὶ ἡ τοποθέτησις αὐτοῦ εἰς τὴν θέσιν ποὺ πρέπει νὰ κατέχῃ ἐντὸς τῆς παγκοσμίου πνευματικῆς ἐξελίξεως, δὲν ἔχει σωβινιστικὴν μορφήν, οὔτε ἀποβλέπει νὰ παρουσιάσῃ «τὸ Ἑλληνικὸν θαῦμα» ὑπὸ μεγενθυντικὸν φακόν. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ ἁπλῶς ἀποβλέπει εἰς τὸ νὰ ἀποδειχθῇ ποία ὑπῆρξεν ἡ συμβολὴ τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος εἰς τὴν δημιουργίαν τοῦ πολιτισμοῦ καὶ συγχρόνως ἐπιδιώκει νὰ καταδείξῃ καὶ εἰς τοὺς νεωτέρους Ἕλληνας ποία εἶναι ἡ κολοσσιαία πνευματικὴ κληρονομία των, ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευσιν τῆς ὁποίας προήχθησαν ἐν τούτοις καὶ ἀνεδείχθησαν ὅλοι οἱ νεώτεροι πολιτισμένοι Λαοί, τοὺς ὁποίους θαυμάζουν οὔτοι διὰ τὰς προόδους των. Καὶ φυσικὰ ἡ προσπάθεια αὕτη, ἐπαναλαμβάνομεν, οὔτε ὡς σωβινισμὸς δύναται νὰ θεωρηθῇ, οὔτε ὣς ἐπιδίωξις ἐπιβιώσεως τῆς «Μεγάλης Ἰδέας», τὴν ὁποίαν τόσον κατεπολέμησαν ἐσχάτως οἱ δῆθεν διεθνισταὶ καὶ οἱ ἀμβλυωποῦντες, ὅπως ἀπεδείχθη, «προοδευτικοί» τῆς ἐποχῆς μας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Συνέχεια

ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΣΜΟΣ – ALAIN DE BENOIST

Ετικέτες

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ἔνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ νέο βιβλίο τοῦ Alain de Benoist «Στὸ Χεῖλος τῆς Ἀβύσσου» (ἐκδόσεις Arktos, 2015). Πρόκειται γιὰ μία συλλογὴ πραγματειῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς διεθνοῦς χρηματοπιστωτικῆς κρίσεως τοῦ 2008 καὶ τῶν ἐπακόλουθων συνεπειῶν της. Ἡ μετάφραση ἔγινε ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη δημοσίευση τοῦ κειμένου στὴν ἱστοσελίδα RightOn.

Ἐδῶ ὁ de Benoist χρησιμοποιεῖ τοὺς ὅρους free trade, liberal, και protectionism (ποὺ μετέφρασα ὡς έλεύθερο ἐμπόριο, φιλελεύθερος/-ισμός, προστατευτισμός) μὲ τὸ στερεότυπο περιεχόμενο ποὺ ἔχει ἐπικρατήσει κυρίως στὸν ἀγγλοσαξωνικὸ κόσμο κατὰ τὸν 20ο αἰῶνα. Αὐτὸ τὸ περιεχόμενο ΔΕΝ ἀντιστοιχεῖ στὴν πραγματικὴ σημασία τῶν λέξεων αὐτῶν, ἀντιθέτως ἀποτελεῖ τὴν αὐθαίρετη ἀναστροφὴ τῶν σημασιῶν τους μὲ σκοπὸ νὰ προβάλλῃ ὡς εὐκταῖο τὸ ἀποτρόπαιο, καὶ ἀποτρόπαιο τὸ εὐκταῖο. Δεῖτε σχετικὴ σημείωσή μου στὸ τέλος τοῦ ἄρθρου.

———————————————————————————————-

On the Brick of the Abyss - Alain de Benoist (Arktos, 2015)

On the Brick of the Abyss – Alain de Benoist (Arktos, 2015)

 Ὅταν ἐδημιουργήθη τὸ 1842, ἡ πολὺ φιλελεύθερη Société d’économie politique ἐπινόησε τὸ σύνθημα, «Κανεὶς δὲν εἶναι οἰκονομολόγος ἐὰν εἶναι προστατευτικός». Κάτι ποὺ δείχνει τὸν βαθμὸ στὸν ὁποῖον, μεταξὺ τοῦ φιλελευθέρου χώρου, τὸ ἐλεύθερο ἐμπόριο ἤδη ἐκείνην τὴν ἐποχὴ ἐθεωρεῖτο ὡς ἕνας παράγων ποὺ συμβάλλει στὴν «πρόοδο». Σήμερα, ἡ κατάσταση παραμένει ἀμετάβλητη. Ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τὸ ἐλεύθερο ἐμπόριο ἔχει γίνει τὸ κυρίαρχο οἰκονομικό δόγμα. Ἡ δημιουργία ἐλεύθερων οἰκονομικῶν ζωνῶν ὅπως ἡ Εὐρωπαϊκή Ἔνωση, ἡ NAFTA (στὴν Βόρεια Ἀμερική) καὶ ἡ Mercosur (στὴν Νότια Ἀμερική) ὑπῆρξε μία ἀπὸ τὶς συνέπειες τοῦ ἀνοίγματος τῶν ἐθνικῶν οἰκονομιῶν. Ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ἐμπορίου (WTO), ποὺ ἐτέθη σὲ λειτουργία ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου 1995, εἶναι ἐπίσης ἀφιερωμένος στὴν προώθηση τοῦ ἐλευθέρου ἐμπορίου. Τὸ 1979, οἱ διεθνεῖς πωλήσεις ἀγαθῶν καὶ ὑπηρεσιῶν ἀντιπροσώπευαν μόλις τὸ 12% τοῦ διεθνοῦς ΑΕγχΠ· σήμερα αντιπροσωπεύουν σχεδόν τὸ 30%.

 Ἡ ἐλευθερία τῶν συναλλαγῶν βασίζεται στὴν ἰδέα ὅτι οἱ κανόνες καὶ κανονισμοὶ θὰ πρέπει νὰ εἶναι παντοῦ οἱ ἴδιοι, προκειμένου νὰ φθάσῃ σὲ ἕναν «ἀγνὸ καὶ τέλειο» ἀνταγωνισμὸ στὸν μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ὁ ὁποῖος ἐπιτρέπει στὴν «ἀόρατη χείρα» νὰ ἀσκήσῃ τὴν ἐπιρροή της σὲ κάθε ἀγορά. Στὴν ὁρολογία τῶν οἰκονομολόγων, τὸ ἰδανικὸ εἶναι τὸ «level playing field» (ἰσοπεδωμένο γήπεδο) ἀπαλλαγμένο ἀπὸ ὅ,τι μπορεῖ νὰ σταθῇ ἐμπόδιο στὸ ἐλεύθερο παιχνίδι τῆς ἀγορᾶς: τὰ σύνορα, τοὺς ἐλέγχους, τοὺς κανονισμούς, τοὺς τελωνειακοὺς δασμούς, καὶ οὔτῳ καθεξῆς. Ἀπὸ τὴν ἀποψη αὐτή, τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι τὸ διεθνὲς εμπόριο, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στὸ νὰ ἐπεκτείνῃ τὸν ἐαυτὸ του ἐπ’ ἀόριστον, ἀλλὰ ἡ «ἀκαμψία» τῶν μισθῶν καὶ ἡ ἐργατικὴ νομοθεσία, ποὺ ἐκλαμβάνεται ὅτι συγκρατεῖ τὴν ἀνταγωνιστικότητα τῶν ἀνεπτυγμένων χωρῶν. Ὅσο γιὰ τοὺς ἴσους κανόνες γιὰ ὅλους, ὁ στόχος τοῦ ἐλευθέρου ἐμπορίου εἶναι τελικῶς ἡ κατάργηση ὅλων τῶν κανόνων, τοῦ ὁτιδήποτε θὰ μποροῦσε νὰ παρεμποδίσῃ τὴν πλανητικὴ ἐπέκταση τῆς λογικῆς τῆς πιστώσεως καὶ τοῦ κέρδους. Τὸ ἐλεύθερο ἐμπόριο, σὲ τελικὴ ἀνάλυση, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὴν ἀπόλυτη ἐλευθερία τοῦ κεφαλαίου καὶ τῆς ἰκανότητός του νὰ ἐλέγχῃ τὸν κόσμο, χωρὶς καθόλου νὰ ὑπόκειται σὲ κανόνες τὸ ἴδιο. Συνέχεια

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ετικέτες

, , , , , ,

Ἐντελῶς συμπτωματικὰ καὶ ὅλως τυχαίως μέσα στὰ τελευταῖα 2-3 ἔτη τὰ ἑλληνόφωνα ΜΜΕ ξερνοῦν συστηματικὰ ἕναν κατακλυσμὸ ἀπὸ πανομοιότυπα ἄρθρα ἀπὸ ἐκεῖνα μὲ τὶς ψεύτικες ἔρευνες, μὲ πανομοιότυπη φρασεολογία καὶ ξένη προέλευση (ἀπὸ τοὺς …φίλους μας τοὺς Ἄγγλους, ὡς συνήθως). Τὸ μήνυμα ἀπλό: «τὰ δικὰ σας συστήματα εἶναι κακά, σατανικά κτλ., τὰ δικά μας καλὰ καὶ παραδείσια, γι’ αὐτὸ καὶ θὰ πρέπει νὰ τὰ ἐνστερνιστεῖτε».

Ἄς δοῦμε τὴν ἐπιχείρηση ψυχολογικοῦ πολέμου μὲ μερικὲς ἐπιλογὲς (κυρίως 2015-2016) ἐκ τοῦ ὅλου μενοῦ…

Untitled-8

Ὅλοι στὶς νότιες χῶρες δὲν γαμᾶνε, ὅλοι στὶς βόρειες χῶρες γαμᾶνε συνεχῶς πλὴν Πολωνῶν, ποὺ δὲν τοὺς χωνεύει κανεῖς γιατὶ δὲν εἶναι προτεστάντες.

Νὰ μὴν ξεχάσω νὰ προσθέσω ὅτι ὅλοι στὶς νότιες χῶρες εἶναι μαμόθρεφτα καὶ τοὺς ζοῦνε οἱ γονεῖς τους ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς χειραφετημένους στὶς βόρειες χῶρες ποὺ εἶναι πιὸ μάγκες ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς καὶ τὰ φέρνουν βόλτα μόνοι τους, δηλαδὴ τοὺς ζεῖ τὸ κράτος-νταντά μὲ ἐπιδόματα ἀνεργίας, ἐνοικίου, ἰατροφαρμακευτικῆς περιθάλψεως, διδάκτρων σχολῶν, ἐπιδοτούμενων θέσεων ἐργασίας, ἔξτρα ἐπιδομάτων γιὰ τὰ μικροέξοδα τοῦ μηνός κτλ. κτλ. κτλ. Τέτοια μαγκιά…

Untitled-99

Ὅλες οἱ ξένες τουρίστριες, εἰδικὰ ἀπὸ τὶς βόρειες χῶρες, ἐρχονται ἐδῶ τόσες δεκαετίες γιὰ τὰ μικρὰ μας πέη. Κορίτσια μὴν σκοτώνεστε, ἔχει γιὰ ὅλες.

Συνέχεια

Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ

Ετικέτες

, , , , , , , , , , , , ,

Οἱ Πουριτανοὶ προτεστάντες καὶ λοιποὶ νεομεσσιανικοὶ κύκλοι τῶν ΗΠΑ χρειάσθηκαν πἀνω ἀπὸ 50 ἔτη προσπαθειῶν, ἀπὸ τὴν δεκαετία ’50 καὶ μετά, καὶ τεράστια κεφάλαια γιὰ νὰ ἐπιβάλλουν μία ἀκόμη καπνοαπαγόρευση, τὴν τρίτη στὴν σειρά μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τῶν χρηματοδοτούμενων ἀπὸ τοὺς Ροκφέλερς (καὶ ἄλλους ἰδιῶτες ἑκατομμυριούχους τῶν ΗΠΑ) Ναζὶ στὴν προπολεμικὴ Γερμανία, καὶ αὐτὴν πρὶν ἀπὸ τὸν Α’ΠΠ (1895-1927). Ἀκολουθώντας δυστυχῶς -καὶ γιὰ κανέναν ἀπολύτως λόγο- τὶς ΗΠΑ, τὸ 2007 ἐπεβλήθη σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, μέσω τῆς Ε.Ε., μία ἀπάνθρωπη καὶ ἐντελῶς παρανοϊκὴ καπνοαπαγόρευση ἐξ αἰτίας τῆς πουριτανικῆς ὑστερίας καὶ σκοτεινῶν συμφερόντων τῶν ἑταιρειῶν τους.

Ὅμως ἡ νέα τους ἐπίθεση δὲν ἔμεινε δίχως ἀπάντηση. Ἐχρειάσθησαν μόλις 9 ἔτη γιὰ τὴν πλήρη κατάρρευση τῆς καπνοαπαγορευτικῆς ἀπάτης, ἐλάχιστα κεφάλαια, καὶ μόνον πολὺς χρόνος καὶ ἀφοσίωση ἀπὸ πολλοὺς ἀνώνυμους ἀνθρώπους, ποὺ πολέμησαν καὶ κέρδισαν. Ἂς δοῦμε τὰ σημαντικότερα γεγονότα τῶν τελευταίων ἐτῶν.

2016: Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ (PASSIVERAUCHEN, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΠΟΥ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΣΘΗ). ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ -ΝΑΙ, ΟΛΩΝ!- ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ.

Οἱ καπνοαπαγορεύσεις ποὺ ξεκίνησαν στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας ’00 μετὰ ἀπὸ προτροπὲς τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ ΟΗΕ, Π.Ο.Υ. βασίστηκαν στὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι ὁ καπνὸς σὲ ἐσωτερικοὺς χώρους μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ καρκίνο τοῦ πνεύμονος σὲ μή-καπνιστές. Μία ἐμπεριστατωμένη στατιστικὴ μετά-ἀνάλυση ΟΛΩΝ τῶν δημοσιευμένων ἐρευνῶν γιὰ τὴν σχέση παθητικοῦ καπνίσματος καὶ καρκίνου τῶν πνευμόνων βρῆκε ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀπολύτως κανένας συσχετισμὸς μεταξὺ παθητικοῦ καπνίσματος καὶ καρκίνου τῶν πνευμόνων. Κανένας κίνδυνος δὲν ὑπάρχει στὰ ἐργασιακὰ περιβάλλοντα ἀπὸ τὸ παθητικὸ κάπνισμα. Συνέχεια

Ο ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΔΩΜΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΟΥ JEAN SIBELIUS

Ετικέτες

, , ,

Jean SibeliusΣὲ καιροὺς πολιτικῶν ἀναταραχῶν τῆς χώρας του ὁ ἐξαίρετος μουσικοσυνθέτης Jean Sibelius συνέθεσε ἕνα μουσικὸ ἔπος γιὰ τὴν ἀνόρθωση τοῦ ἠθικοῦ τῶν συμπατριωτῶν του καὶ πρὸς ἔμπνευση στὸν ἀγώνα τους ὑπὲρ τῆς Ἀνεξαρτησίας.

Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἄσματα τοῦ ἐν λόγῳ ἔπους, τὸ Ἄδωμα τῶν Ἀθηναίων (Aternanes sång), ὁ Sibelius ἐχρησιμοποίησε τοὺς στίχους τοῦ σουηδοῦ ποιητοῦ Viktor Rydberg, ἀπὸ τὸ ἔπος του Δέξιππος, ποὺ ὁ Rydberg εἶχε συνθέσει ἐνεπνευσθεῖς ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ κλασσικὰ πολεμικὰ ἰδανικὰ καὶ ἐπηρεασθεῖς ἀπὸ ποιητὰς ὡς ὁ Τυρταῖος. Τὸ ἔπος Δέξιππος περιέγραφε τὴν πάλη μεταξὺ τοῦ πολιτισμοῦ τῶν εὐγενῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς ἀριθμητικῆς δυνάμεως τῶν βαρβάρων Μήδων.

Kullervo Goes to War, by Akseli Gallen Kallela

Ὁ Kullervo πηγαίνει στὸν πόλεμο – Akseli Gallen Kallela

Γιὰ τὸν Sibelius, τὸ Ἄδωμα τῶν Ἀθηναίων ἦταν μία ἀναλογία για τὴν τότε σχέση Φινλανδίας καὶ Ῥωσσίας (ἡ Φινλανδία, ἕνα αὐτονόμο Δουκάτο ἕως τότε, εἶχε παραδοθεῖ τὸ 1809 ἀπὸ τὴν Σουηδία στὴν Ρωσσία, μὲ τὸν Τσάρο νὰ εἶναι πλέον ὁ θεσμικὸς μονάρχης του), μίας μικρῆς ἀλλὰ γενναίας χώρας μὲ λιγοστοὺς πολεμιστὲς ἔναντι μίας μεγάλης καὶ ἰσχυροτέρας, μὲ πολυάριθμο στρατό.

Ἐντὸς ὀλίγων μηνῶν ἀπὸ τὴν πρώτη του παρουσίαση, καὶ καθὼς ἡ ῥωσσικὴ λογοκρισία στὴν Φινλανδία γινόταν ὅλο καὶ αὐστηρότερη, τὸ Ἄδωμα τῶν Ἀθηναίων ἔγινε σύμβολον τῆς Ἐλευθερίας καὶ παιζόταν εὐρέως παντοῦ στὴν Φινλανδία σὲ διάφορες μουσικὲς παραλλαγές. Συνέχεια

ΣΟΦΟΙ, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΑΣΣΑ

Ετικέτες

, , , ,

Τὰ γραπτὰ ποὺ ἀκολουθοῦν ἐπιλέχθησαν ἀπὸ τοὺς τόμους “Ἀρχαῖον Ἑλληνικὸν Πνεῦμα” (1974) καὶ “Ὀρφικά” (1984), τῆς ἐγκυκλοπαίδειας Νεώτερον Ἐγκυκλοπαιδικὸν Λεξικὸν “Ἡλίου”, διευθ. ἐκδ. Ἰωάννης Πασσᾶς. Εἰς τὸ τέλος τῆς σελίδος παρατίθονται σύνδεσμοι διὰ λήψη αὐτῶν καὶ ἄλλων τόμων τοῦ ΗΛΙΟΥ.


Ποιοὶ πραγματικὰ εἴμαστε

Οἱ Ἕλληνες ὄχι μόνον δὲν ἐπιτρέπεται, ἀλλὰ δὲν ἔχουν καὶ καμμίαν ἀνάγκην νὰ καταφεύγουν καὶ νὰ ζητοῦν μαθήματα πολιτικῆς ἀρετῆς καὶ κοινωνικῆς κυρίως συγκροτήσεως ἢ διδάγματα περὶ ἠθικῆς καὶ καλοῦ καὶ ὡραίου ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἀπὸ τοὺς ξένους, ἐὰν ἀντιληφθοῦν τὴν ἀξίαν των καὶ ἐκτιμήσουν ὅσον πρέπει τὰς παραδόσεις των, καὶ τὴν γένει πνευματικὴ κληρονομίαν των.

Οἱ Ἕλληνες εἶναι ἐκεῖνοι οἵτινες ἐδίδαξαν τὴν ἀνθρωπότητα ὄχι μόνον πῶς πρέπει νὰ ζῇ καὶ νὰ σκέπτεται ἀλλὰ καὶ πῶς πρέπει νὰ πολιτεύεται ἐὰν θέλῃ νὰ σταδιοδρομήσῃ καὶ νὰ προαχθῇ ὡς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

bacchante torch

Νὰ μὴν ἐντυπωσιαζόμαστε ὅταν πᾶνε νὰ μᾶς πουλήσουν φύκια γιὰ μεταξωτὲς κορδέλες· αὐτὴν τὴν πραμάτεια ἔχουν

Ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντας Ἕλληνας τῆς ἐποχῆς μας, ὄχι μόνον ἔχουν περιφρονήσει, ἀλλὰ καὶ κακομεταχειρίζονται κυριολεκτικῶς τὴν ἀσύγκριτον πνευματικὴν κληρονομίαν μας, τὴν ὁποίαν ἴσως νὰ θεωροῦν καὶ ὡς δυσβάστακτον βάρος, διὰ τὸν λόγον δὲ αὐτὸν προφανῶς καὶ τὴν ἀπελάκτισαν.

Ἐπηρεαζόμενοι οὖτοι, παρασυρόμενοι καὶ κατευθυνόμενοι περισσότερον ἀπὸ τὰς οὐτοπιστικὰς θεωρίας τῶν νεωτέρων δῆθεν κοσμοδιορθωτῶν, ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐφαρμοσθοῦν ἐπὶ ἐλευθέρων ἀνθρώπων, δὲν ἀντελήφθησαν ὅπως καὶ ὠρισμένοι ἀπὸ τοὺς συμπατριώτας μας, ποὺ ἔχουν παρασυρθῇ καὶ θαυμάζουν τὰς καινοφανεῖς αὐτὰς θεωρίας, ἐκ τῶν ὁποίων προῆλθον τὰ νεώτερα πολιτικοκοινωνικὰ συστήματα, ὅτι αἱ θεωρίαι αὕται δὲν εἶναι διόλου ΝΕΑΙ καὶ διάφοροι ἀπὸ τὰς ἀπόψεις τῶν σοφιστῶν καὶ τῶν φιλοσόφων τῆς παρακμῆς, ποὺ κατέστρεψαν καὶ ὑπεδούλωσαν τὴν ἀρχαίαν Ἑλλάδα καὶ ποὺ δὲν ἀποκλείεται νὰ καταστρέψουν καὶ νὰ ὑποδουλώσουν καὶ τὴν σημερινήν, ἐνῶ ταυτοχρόνως ὑπονομεύουν καὶ διαλύουν ὅπως εἶναι τοῦτο ἀρκετὰ ἐμφανὲς καὶ τὰς συγχρόνους δῆθεν προοδευτικὰς κοινωνίας καὶ πολιτείας.

child ancient greek statue

Νὰ κρίνουμε τὰ πάντα μὲ τὸ μέτρον τοῦ ἐλευθερόφρονος 

Ἡ Ἑλλάς διὰ νὰ ὀρθοποδήσῃ καὶ νὰ σταδιοδρομήσῃ δὲν ἔχει ἀνάγκην νὰ εἰσαγάγῃ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸν οἰκονομικοπολιτικὰ καὶ κοινωνικὰ συστήματα, διότι τὰ συστήματα αὐτὰ ἦσαν ἀρκετὰ γνωστὰ καὶ κατὰ τὴν ἀρχαίαν ἐποχήν, ἀλλὰ ἐχρεωκόπησαν καὶ τότε ἐκεῖ ὅπου ἐφηρμόσθησαν, ὁπως ἀναφέρει καὶ ἡ ἱστορία, οἱ δὲ Λαοὶ ποὺ τὰ εἶχον δεχθῆ κατήντησαν ἀπὸ ἐλεύθεροι δοῦλοι. Συνέχεια