Ετικέτες

, , ,

Φωτό Δοκιμή

Τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροῦ εἶναι πολὺ κατώτερο ἀπὸ τὸ Ἰσχυρὸ τοῦ Δικαίου.