Ετικέτες

, , , ,

Ἡ Θρησκεία τῆς Εὐρώπης (λήψη PDF, ἑλληνικὴ μετάφραση)
Δημοσιεύθη στὸ 36ο φύλλο τῆς ἐπιθεωρήσεως «ELEMENTS» (Στοιχεῖα), ἐπίσημο ὄργανο τῆς «Ὁμάδος Ἀναζητήσεων καὶ Μελετῶν γιὰ τὸν Εὐρωπαϊκὸ Πολιτισμό» (G.R.E.C.E.), 1981

Σὲ αὐτὸ τὸ μικρὸ ἀριστούργημα, ὁ μέγας Γάλλος φιλόσοφος Alain de Benoist ἀναλύει τὴν θέση του ὅτι μόνον οἱ θεότητες τῆς ἀρχαίας Εὐρώπης προσφέρουν ἕνα πνευματικὸ καταφύγιο ἀπὸ τὴν σημερινὴ θρησκευτικὴ δυσφορία. Ἐρευνώντας σὲ βάθος τὴν μεταφυσικὴ τοῦ ἰουδαιοχριστιανισμοῦ καὶ τὸν ἀρχαῖο πολυθεϊσμὸ ἀναλύει τὶ τοὺς διαφοροποιεῖ σὲ φιλοσοφικοὺς ὅρους, ἐξαπλώνοντας τὴν ἔρευνά του καὶ τὴν σκέψη του σὲ θέματα ὅπως τὸ διάστημα καὶ ὁ χρόνος, ὁ μονοθεϊσμὸς καὶ ὁ πολυθεϊσμός, τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό.

Ἡ ἐνοχή, ὁ φόβος, ἡ στενὴ μικροαστικὴ ἐμμονὴ μὲ τὴν εὐημερία, καὶ ἡ αὐτο-ἀπεχθὴς ἀγάπη για τὸν Ἄλλον, ποὺ ἔχουν καταστήσει τὸν δυτικὸ ἄνθρωπο ἀνυπεράσπιστο ἐμπρὸς στὶς καταστροφικὲς συμπεριφορὲς τῆς μηδενιστικῆς ἐποχῆς μας, προέρχονται ἀπὸ τὸ ἀλλοτριο σύστημα πεποιθήσεων που ὁ Χριστιανισμὸς εἰσῆγε στὴν Δύσῃ. Δὲν ἀποτελοῦν μέρος τοῦ παγανιστικοῦ πνεύματος ποὺ ζεῖ ἄκομα μέσα στὴν Rig Veda, τὴν Ἰλιάδα, ἢ τὴν Edda. Ὁ Benoist μᾶς βοηθᾶ νὰ ἀνακαλύψουμε ἐκ νέου αὐτες τὶς ἀρχαῖες ζωογόνες πηγὲς καὶ κλειδιὰ ἀπὸ ὅπου μελλοντικὰ μεγαλεῖα μποροῦν καὶ πάλι να ῥέουν. Ὅμως προσοχή, ἔδω δὲν προτείνεται κάποια φολκλορικὴ ἢ νεοεποχίτικη «ἐπιστροφὴ στὸ παρελθόν» ἀλλὰ μᾶλλον μία νιτσεϊκὴ ἐπανάληψη κατὰ τὴν ὁποία τὸ μέλλον κυοφορεῖ ὅλους τοὺς σπόρους τῆς μακρινῆς μας καταγωγῆς – καί, ἑπομένως, μία ἀκόμη μεγαλειώδη ἐκκινήση.

Αὐτὸ τὸ πυκνόγραμμενο, ἐξαιρετικὰ πολυμαθές, καὶ βαθιὰ ἐρευνητικὸ βιβλίο συγκεράζει τὶς καλλίτερες καὶ μὲ τὴν μεγαλύτερη πρόκληση ἰδέες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Νέας Δεξιᾶς, στρέφοντάς τες πρὸς μία νέα κατεύθυνση. Πρόκειται γιὰ ἕνα ὑπέροχο κείμενο ποὺ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀνώτατα δείγματα σύγχρονης γραφῆς καὶ σκέψεως τῆς ἐποχῆς μας πάνω στὴν θρησκεία, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν πολιτική.

Advertisements