Ετικέτες

, , ,

Νὰ γίνεσαι μία ζώσα ἔκφραση Ὀμορφιᾶς, καλλιεργώντας ἐσωτερικὰ κι ἐκφράζοντας ἐξωτερικὰ τὸ ἰδανικὸ σου προσωπικὸ ὕφος, χαρακτήρα καὶ αἰσθητική. Τόσο στὴν εἰκόνα ὅσο καὶ στὸν Λόγο.
Νὰ ἀποφεύγῃς πάντα τὴν μίμηση καὶ τὸν ὁπαδισμὸ τῆς ὁποιασδήποτε κοινότοπης μόδας, εἴτε σὲ ἐμφανίσεις, εἴτε σὲ συμπεριφορὲς εἴτε σὲ λέξεις καὶ τσιτάτα.

Ἡ ἀναζήτηση τοῦ ἰδανικοῦ εἶναι διαρκὴς – ἕνα «πάθος ζωῆς». Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐνδιαφέρεται νὰ ἔχῃ ἀξία, ἐμπνέεται ἀπὸ τὰ καλλίτερα καὶ ἀνώτερα παραδείγματα ἔργων καὶ πράξεων ἄλλων σπουδαίων ἀνθρώπων τῆς Ἱστορίας.
Θρέφει τὸ πνεῦμα του μὲ ἀξιόλογα -καὶ διαχρονικά- λογοτεχνικά, ποιητικά, φιλοσοφικά κτλ. ἔργα καὶ τὴν ψυχὴ του μὲ τέχνη καὶ μουσική. Συνηθίζει τὶς αἰσθήσεις του στὸ Καλὸ καὶ τὸ Ὡραῖο, μαθαίνοντας νὰ ἀποστρέφεται καὶ νὰ ἀποφεύγῃ τὸ ποταπό, φαῦλο καὶ αἰσχρό.

Στὰ ἀμέτρητα μονοπάτια καὶ σταυροδρόμια, ἄλλοι ἀνεβαίνουν καὶ ἄλλοι κατεβαίνουν. Ἄλλοι ἐξευγενίζονται καὶ δυναμώνουν, ἄλλοι ἐκφυλίζονται καὶ ἀσθενοῦν.

 Κι ἂν δὲν μπορεῖς νὰ κάμεις τὴν ζωή σου ὅπως τὴν θέλεις,
τοῦτο προσπάθησε τουλάχιστον
ὅσο μπορεῖς: μὴν τὴν ἐξευτελίζεις
μὲς στὴν πολλὴ συνάφεια τοῦ κόσμου,
μὲς στὲς πολλὲς κινήσεις κι ὁμιλίες.
Μὴν τὴν ἐξευτελίζεις πιαίνοντάς την,
γυρίζοντας συχνά κ’ ἐκθέτοντάς την,
στῶν σχέσεων καὶ τῶν συναναστροφῶν
τὴν καθημερινήν ανοησία,
ὡς ποὺ νὰ γίνῃ σὰ μιά ξένη φορτική.

~ Κ. Καβάφης