Ετικέτες

, , , , , , , , , , , , ,

Οἱ Πουριτανοὶ προτεστάντες καὶ λοιποὶ νεομεσσιανικοὶ κύκλοι τῶν ΗΠΑ χρειάσθηκαν πἀνω ἀπὸ 50 ἔτη προσπαθειῶν, ἀπὸ τὴν δεκαετία ’50 καὶ μετά, καὶ τεράστια κεφάλαια γιὰ νὰ ἐπιβάλλουν μία ἀκόμη καπνοαπαγόρευση, τὴν τρίτη στὴν σειρά μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τῶν χρηματοδοτούμενων ἀπὸ τοὺς Ροκφέλερς (καὶ ἄλλους ἰδιῶτες ἑκατομμυριούχους τῶν ΗΠΑ) Ναζὶ στὴν προπολεμικὴ Γερμανία, καὶ αὐτὴν πρὶν ἀπὸ τὸν Α’ΠΠ (1895-1927). Ἀκολουθώντας δυστυχῶς -καὶ γιὰ κανέναν ἀπολύτως λόγο- τὶς ΗΠΑ, τὸ 2007 ἐπεβλήθη σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, μέσω τῆς Ε.Ε., μία ἀπάνθρωπη καὶ ἐντελῶς παρανοϊκὴ καπνοαπαγόρευση ἐξ αἰτίας τῆς πουριτανικῆς ὑστερίας καὶ σκοτεινῶν συμφερόντων τῶν ἑταιρειῶν τους.

Ὅμως ἡ νέα τους ἐπίθεση δὲν ἔμεινε δίχως ἀπάντηση. Ἐχρειάσθησαν μόλις 9 ἔτη γιὰ τὴν πλήρη κατάρρευση τῆς καπνοαπαγορευτικῆς ἀπάτης, ἐλάχιστα κεφάλαια, καὶ μόνον πολὺς χρόνος καὶ ἀφοσίωση ἀπὸ πολλοὺς ἀνώνυμους ἀνθρώπους, ποὺ πολέμησαν καὶ κέρδισαν. Ἂς δοῦμε τὰ σημαντικότερα γεγονότα τῶν τελευταίων ἐτῶν.

2016: Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ (PASSIVERAUCHEN, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΠΟΥ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΣΘΗ). ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ -ΝΑΙ, ΟΛΩΝ!- ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ.

Οἱ καπνοαπαγορεύσεις ποὺ ξεκίνησαν στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας ’00 μετὰ ἀπὸ προτροπὲς τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ ΟΗΕ, Π.Ο.Υ. βασίστηκαν στὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι ὁ καπνὸς σὲ ἐσωτερικοὺς χώρους μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ καρκίνο τοῦ πνεύμονος σὲ μή-καπνιστές. Μία ἐμπεριστατωμένη στατιστικὴ μετά-ἀνάλυση ΟΛΩΝ τῶν δημοσιευμένων ἐρευνῶν γιὰ τὴν σχέση παθητικοῦ καπνίσματος καὶ καρκίνου τῶν πνευμόνων βρῆκε ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀπολύτως κανένας συσχετισμὸς μεταξὺ παθητικοῦ καπνίσματος καὶ καρκίνου τῶν πνευμόνων. Κανένας κίνδυνος δὲν ὑπάρχει στὰ ἐργασιακὰ περιβάλλοντα ἀπὸ τὸ παθητικὸ κάπνισμα.

Ἡ ἀνάλυση ἔγινε ἀπὸ τοὺς στατιστικοὺς τῆς Βρεταννικῆς συμβουλευτικῆς ἐταιρείας PN Lee Statistics and Computing Ltd, ἡ ὁποία ἐδῶ καὶ 30 ἔτη παράγει εἰδικὲς ἀναλύσεις περὶ δηλητηρίων, φαρμάκων καὶ ἀσθενειῶν γιὰ τὸν ὀργανισμὸ τοῦ ΟΗΕ IARC (International Agency for Research on Cancer), καθὼς καὶ γιὰ ἰδιωτικὲς ἐταιρείες τῆς φαρμακευτικῆς βιομηχανίας, τῆς καπνοβιομηχανίας καὶ τῆς χημικῆς βιομηχανίας. Ἕνα μέρος τοῦ κύκλου ἐργασιῶν τῆς ἐταιρείας αὐτῆς εἶναι νὰ παρακολουθῇ τὶς δημοσιευμένες ἐπίσημες μελέτες γιὰ τὸ παθητικὸ κάπνισμα καὶ νὰ τὶς συλλέγῃ σὲ βάση δεδομένων μαζὶ μὲ τὶς σχετικὲς ἀναλύσεις ποὺ κάνει, καὶ ποὺ εἶναι διαθέσιμες στὴν ἱστοσελίδα τῆς ἐταιρείας.

Ἄλλο ἕνα σημαντικὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ὅτι τὰ παιδιὰ ποὺ μεγαλώνουν μὲ καπνιστὲς γονεῖς ἔχουν 22% λιγότερες πιθανότητες νὰ πάθουν καρκίνο τοῦ πνεύμονος ἐν συγκρίσει μὲ τὰ παιδιὰ ποὺ μεγαλώνουν μὲ μή-καπνιστὲς γονεῖς.
Τέλος τὸ 95% τῶν ἐξεταζομένων ἐρευνῶν ἔδειξε ὅτι δὲν ὑπάρχει κανένας ἀπολύτως κίνδυνος γιὰ καρδιακὲς ἀσθένειες ἀπὸ τὸ παθητικὸ κάπνισμα στοὺς ἐργασιακοὺς χώρους. Ἡ πλήρης ἀναφορὰ τῆς μελέτης ἐδῶ. Ὅλη ἡ μελέτη δημοσιεύεται ἐδῶ καὶ τὸ σχετικὸ pdf ἐδῶ.

Βέβαια τὰ ὀφέλη σὲ παιδιὰ ἦταν ἤδη ἐπιβεβαιωμένα ἀπὸ τὸ 2001, ἀπὸ μία μεγάλη ἔρευνα στὴν Σουηδία πάνω σὲ δύο γενεές Σουηδῶν, συγκρίνοντας τὰ ἀποτελέσματα τοῦ καπνίσματος τῶν γονέων στὴν ὑγεία τῶν παιδιῶν καὶ διαπιστώνοντας ὅτι οἱ ἀτοπικὲς διαταραχές ἦταν ἐξαιρετικὰ μειωμένες σὲ ὅσα παιδιὰ μεγάλωναν μὲ καπνιστὲς γονεῖς: Ἀτοπικὸ ἔκζεμα, ἄσθμα, ἀλλεργικὸ ἄσθημα, ἀλλεργικὴ ρινοεπιπεφυκίτιδα, καθῶς καὶ παντὸς εἰδους ἀλλεργίες σὲ τροφὲς ἦταν σχεδὸν ἀνύπαρκτες, ἐνῶ ὅλα αὐτὰ ἔπλητταν σχεδὸν πάντα τὰ παιδιὰ ποὺ μεγάλωναν μακριὰ ἀπὸ τὸν καπνό. Ἡ ἔρευνα κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ πιθανότητα ἐμφανίσεως τέτοιων ἀτοπικῶν διαταραχῶν τόσο στοὺς ἴδιους τοὺς καπνιστὲς ὅσο καὶ στὰ παιδιά τους εἶναι ἐξαιρετικὰ χαμηλή.

2016: Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (OMBUDSMAN) ΣΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ, ΚΡΟΥΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΠΝΟΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

«..ὑπάρχουν πάνω ἀπὸ 30 ἐκατομμύρια πολίτες ποὺ καπνίζουν, στὴν Ρωσσία, συνιστώντας ἕνα σημαντικὸ ποσοστὸ τοῦ ἐνήλικου πληθυσμοῦ. Τὰ στοιχειώδη δικαιώματά τους δὲν ἐλήφθησαν ὑπόψιν, κατὰ τὴν σύνταξη αὐτοῦ τοῦ νόμου (σημ.: τῆς καπνοαπαγορεύσεως). Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ὁ νόμος δὲν περιλαμβάνει τὸ ἐλάχιστο ἀπαραίτητο εὗρος τῶν δικαιωμάτων τῶν καπνιστῶν.

…Ὡς ἀντίδραση στὶς «ὑπερβολές» τοῦ ἀντικαπνιστικοῦ νόμου ξεκίνησε δημόσιος διάλογος γιὰ τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπαναφερθῇ ἡ ἰσορροπία τῆς καταστάσεως, μὲ διορθώσεις στὶς βασικὲς ἀπαγορεύσεις ποὺ ἐξοργίζουν τοὺς καπνιστὲς πολίτες καὶ ἐξομαλύνοντας τοὺς πιθανοὺς παράγοντες κοινωνικῆς δυσαρέσκειας.

Τὸ 2015 οἱ φορεῖς ποὺ ἐκπροσωποῦν τοὺς καπνιστές συζήτησαν ἐνεργητικὰ τὶς ἀκόλουθες προτάσεις:

= Χώροι γιὰ κάπνισμα στὰ ἀεροδρόμια, καθὼς καὶ βαγόνια γιὰ καπνιστὲς στὰ τραῖνα (ἡ πρόταση ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὰς Russian Airports Associations καὶ Railways of Russia Corporation).
= Τροποποίηση τῆς σειρᾶς ἐφαρμογῆς τῶν ἀντικαπνιστικῶν νόμων στοὺς χώρους ἐργασίας (ἠ Federation of the Independent Trade Unions of Russia προωθεῖ τὴν ἰδέα νὰ μεταφερθῇ τὸ δικαίωμα τέτοιων ἀποφάσεων στὶς τριμερεῖς ἐπιτροπὲς τῶν ἐργοδοτῶν, ἐργαζομένων, καὶ ἐργατικῶν σωματείων).
= Χαλάρωση τῶν ἀπαγορεύσεων τοῦ καπνίσματος στὰ ἑστιατόρια καὶ ξενοδοχεῖα (ἡ Federation of Hoteliers and Restaurateurs εἶναι ὑπέρ τοῦ νὰ ὑπάρχουν κέντρα ἀναψυχῆς καὶ ἑστιατόρια καπνιστῶν καθῶς καὶ χώροι καπνίσματος σὲ ὅλα τὰ ξενοδοχεία καὶ ἄλλους χώρους ἑστιάσεως καὶ ψυχαγωγίας)

Πολλὲς ἄλλες καλῶς τεκμηριωμένες προτάσεις εἶναι ὑπὸ συζήτηση. Θεωροῦμε ἀπαραίτητη τὴν ἐπανεκτίμηση τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἐπιβολῆς τοῦ τρέχοντος νόμου καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀναγκαίων τροποποιήσεων αὐτοῦ.»

Ἡ ἐκθεση ἀναρτήθη ἐδῶ, καὶ λεπτομερῆς κάλυψη τῆς εἰδήσεως ἐδῶ.

Στελέχη τῶν ρωσσικῶν φορέων τῶν δικαιωμάτων γιὰ τὸ κάπνισμα, σχολίασαν σχετικά:
«Δὲν γνωρίζουμε ἐὰν θὰ γίνουν δεκτὲς ὅλες οἱ προτάσεις αὐτῆς τῆς ἐκθέσεως, ἀλλὰ θὰ ἔχουμε νέα Βουλὴ μετὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ Σεπτεμβρίου. Γνωρίζουμε ὅτι οἱ πιὸ ἄσχημοι ἀντικαπνιστὲς λομπίστες ἔχουν ἤδη ἀπομονωθεῖ ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ κόμματά τους, μιὰ καὶ ἡ καπνοαπαγόρευση δὲν εἶναι καθόλου δημοφιλῆς στὴν κοινὴ γνώμη.

…ἡ γενικὴ διάθεση ἔχει ἀλλάξει. Ἡ ἀποτυχία τῆς καπνοαπαγορεύσεως εἶναι ἐμφανῆς, ὅπως ἄλλωστε πολλοὶ ἄνθρωποι προέβλεψαν. Οἱ ἔξυπνοι κινοῦνται μακριὰ διὰ πλαγίων πηδημάτων ἀπὸ αὐτὸ τὸ ζήτημα. Οἱ ἐλάχιστοι ἀνόητοι, ποὺ ἀκόμη τὸ ὑποστηρίζουν, ὑστεριάζουν ἀπαιτώντας νέες ἀπαγορεύσεις. Ἐμεῖς (τὸ Κίνημα Δικαιωμάτων τῶν Καπνιστῶν) εἰσάγουμε σιγὰ σιγὰ τὶς σωστὲς ἰδέες στὴν κοινὴ γνώμη, ὥστε ὁ λαὸς ἢ ἔστω μέρος του, νὰ μαθαίνῃ ὅτι αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀποτυχημένο ἐγχείρημα ἑνὸς ἄσχημου, ξένου ἰατρικοῦ λόμπυ. Εἴμαστε μετρίως αἰσιόδοξοι, ἀλλὰ ὅλοι μας εἴμαστε ἔτοιμοι γιὰ μακρόχρονο ἀγώνα.»

2016: ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΦΟΔΡΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟ, ΣΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ.

Ὁ διάσημος Γερμανὸς καθηγητὴς καὶ ἰατρὸς R. Grieshaber ἤδη ἀπὸ τὸ 2012 ἐξέδωσε ἕνα βιβλίο του καταρρίπτοντας τὸ ψεῦδος τοῦ παθητικοῦ καπνίσματος. Ἀπὸ τὸ 2000 ἕως τὴν συνταξιοδότησή του τὸ 2011 ἦταν ὁ ὑπεύθυνος διευθυντὴς τοῦ Department for Prevention and Research τοῦ “Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten (BGN)”, ποὺ ἦταν ὁ κύριος ἀσφαλιστικὸς φορὲας τῶν ἐργαζομένων στὸν τομέα ἑστιάσεως (German Employer’s Liability Insurance Association for the Food and Catering Industry).

Ὁ ὀργανισμός του διεξήγε τὴν μεγαλύτερη καὶ ἐγκυρότερη ἔρευνα στὰ χρονικὰ σχετικὰ μὲ τὸ παθητικὸ κάπνισμα στοὺς χώρους ἐργασίας, μὲ τὸ μεγαλύτερο δεῖγμα παγκοσμίως: ἕξι ἐκατομμύρια ἐργαζομένων στὸν τομέα ἑστιάσεως. Τὰ ἀποτελέσματα ἦταν ἐκπληκτικά: οἱ καρδιακὲς προσβολές, ὁ καρκίνος πνεύμονος καὶ οἱ χρόνιες παθήσεις πνευμόνων ἦταν ἀκόμη πιὸ χαμηλὲς κι ἀπὸ τὸν μέσο ὅρο τοῦ περιβάλλοντος πληθυσμοῦ.

Ἡ καπνοαπαγόρευση εἰσήχθη στὴν Γερμανία τὸ 2007 καὶ 2008, καθιστώντας τὸ κάπνισμα παράνομο στὰ μπάρ καὶ ἑστιατόρια – ὁμως οἱ Γερμανοί, καὶ ἰδίως οἱ Βερολινέζοι, βρῆκαν τὸν τρόπο νὰ τὸ παρακάμψουν. Μόλις βραδυάζει ἀμέτρητα μπάρ μετονομάζονται σὲ “smoking bars.”, καὶ μετὰ τὶς 9 μ.μ. κλείνουν τὶς κουρτίνες, σταματοῦν τὸ σερβίρισμα φαγητοῦ καὶ ἐπιτρέπουν τὸ κάπνισμα κανονικά. Αὐτὸ διότι κέρδισαν μία δικαστικὴ μάχη, ποὺ τοὺς ἐπιτρέπει νὰ λειτουργοῦν σὰν ἰδιωτικὰ κλάμπ.

Τυπικὰ ἐὰν σερβίρουν φαγητὸ ἢ ἐὰν ἐπιτρέπουν τὸ κάπνισμα νωρίτερα, ἡ ἀστυνομία μπορεῖ νὰ τοὺς κόψῃ πρόστιμο. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν συμβαίνει στὴν πράξη, ἀντιθέτως οἱ περισσότεροι ἀστυνομικοὶ εἶναι συχνὰ καὶ οἱ ἴδιοι θαμῶνες. Ἡ Γερμανία ἔχει ἀπὸ τοὺς πιὸ ἐλαστικοὺς κανονισμοὺς γιὰ τὸ κάπνισμα, σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη καὶ οἱ Γερμανοὶ δὲν δίνουν δεκάρα τσακιστὴ γιὰ τὸ ἀντικαπνιστικό. Λέγουν πῶς ἡ καπνοαπαγόρευση εἰσήχθη ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ δὲν εἶναι μέρος τοῦ γερμανικοῦ τρόπου σκέψεως.

“Εἴμαστε διαφορετικοί,” λέγει ἕνας ἀπὸ τοὺς βερολινέζους ἰδιοκτῆτες μπάρ. “Πολλοὶ ἄνθρωποι ὅταν σκέπτονται τὴν Ἀμερική, φαντάζονται κάποιο ‘ἴματζ’ ἐλευθερίας. Στὴν πραγματικότητα ἡ Ἀμερικὴ εἶναι φυλακὴ γιὰ τὶς ἐλευθερίες”. Ὁ ἴδιος σοκαρίσθη ὅταν κατὰ τὴν διάρκεια ταξιδιοῦ του στὴν Νέα Ὑόρκη, ἔμαθε ὅτι πάρα πολλὲς καθημερινὲς ἐλευθερίες εἶναι … παράνομες στὶς ΗΠΑ. Τὸν σταμάτησαν στὸν δρόμο γιατὶ κρατοῦσε ἕνα κουτὶ μπύρας (!). “Ἔχουμε πολλὴ έλευθερία στὴν Γερμανία,” εἶπε. “Ἡ Ἀμερικανικὴ έλευθερία εἶναι ψέμμα.”

2014: ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΒΑΣΙΣΘΗ Η ΚΑΠΝΟΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΑΠΕΔΕΙΧΘΗΣΑΝ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΘΗΣΑΝ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

¤ Ὑπεύθυνοι ἐκδόσεως τοῦ Surgeon General, ἦταν στὸ μισθολόγιο μεγαλοφαρμακευτικῶν ἐταιρειῶν γιὰ δεκαετίες.
¤ Κορυφαῖοι εἰδικοί πρέπει νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν συμβουλευτικὴ ἐπιτροπὴ γιὰ τὸ τομπάκο (ἡ TPSAC Committee ἰδρύθη τὸ 2010 μέ τέσσερις εἰδικούς, ποὺ ἐλάμβαναν κονδύλια ἀπὸ μεγαλοφαρμακευτικὲς ἐταιρεῖες), μετὰ ἀπὸ ἀποκαλύψεις γιὰ τεράστια σύγκρουση συμφερόντων.
¤ Δικαστήριο: Οἱ στενοὶ δεσμοὶ τῶν εἰδικῶν μὲ τὶς ἐταιρεῖες GlaxoSmithKline & Pfizer καθιστοῦν τὶς συμβουλές τους “ὕποπτες”

Μία τρίχρονη δικαστικὴ ὑπόθεση στὴν Οὐάσινγκτον ἀπεκάλυψε τεράστιες συγκρούσεις συμφερόντων τριῶν ἀντικαπνιστικῶν εἰδικῶν, ποὺ ἦταν στὸ μισθολόγιο τῆς μεγαλοφαρμακευτικῆς βιομηχανίας, τὸ ἴδιο διάστημα ποὺ ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ τοὺς εἶχε ἀναθέσει τὴν θέση ἐπιστημονικῶν ὑπευθύνων ἐκδόσεως τῶν ἐπισήμων ἐκθέσεων τοῦ “Surgeon General” γιὰ τὸ τομπάκο. Αὐτὲς περιλαμβάνουν τὴν ἔκθεση “Ὁ ἐθισμὸς στὴν νικοτίνη” τὸ 1988, καὶ τὴν ἔκθεση γιὰ τὸ παθητικὸ κάπνισμα τὸ 2006. Ἀκόμη τὴν ἔκθεση γιὰ τὸ ἀρωματικὸ τομπάκο (συνήθως μὲ μέντα),  ποὺ εἶχε ὡς συνέπεια ἡ Ε.Ε. νὰ ἐτοιμάσῃ εἰδικὴ νομοθεσία ἀπαγορεύσεως καὶ γιὰ τὰ ἀρωματικὰ προϊόντα καπνοῦ, ἔχοντας προγραμματίσει νὰ ἀπαγορευθοῦν ἐντελῶς τὸ 2020.

Γιὰ δεκαετίες αὐτοὶ οἱ τρεῖς εἰδικοὶ ἐλάμβαναν μεγάλα ποσὰ ἀπὸ τοὺς φαρμακευτικοὺς γίγαντες Pfizer καὶ GlaxoSmithKline, κάτι ποὺ ἀμφισβητεῖ σοβαρὰ τὶς ἐργασίες καὶ ἐκθέσεις τους. Οἱ δύο φαρμακευτικοὶ γίγαντες ἐπέτυχαν σημαντικὰ οἰκονομικὰ πλεονεκτήματα ἀπὸ τὰ συμπεράσματα αὐτῶν τῶν εἰδικῶν στὶς ἐκθέσεις τους. Εἰδικὰ ἡ ἔκθεση τοῦ 2006 γιὰ τὸν θανάσιμο (!) κίνδυνο τοῦ παθητικοῦ καπνίσματος ποὺ μποροῦσε νὰ ἀντιμετωπισθῇ ΜΟΝΟΝ μὲ πλήρη καπνοαπαγόρευση, ἀμφισβητήθη ἀπὸ πολλοὺς ἐπιστήμονες. Ὅμως ὀδήγησε στὴν εἰσαγωγὴ τῆς καπνοαπαγορεύσεως σὲ ὅλον τὸν δυτικὸ κόσμο μὲ ἀποτέλεσμα οἱ Pfizer & GlaxoSmithKline νὰ κερδίσουν δισεκατομμύρια σὲ πωλήσεις προϊόντων ἀντικαταστάσεως νικοτίνης (nicotine replacements) καὶ παύσεως τοῦ καπνίσματος (smoking cessation) σὲ καπνιστὲς ποὺ ἐξαιτίας τῆς καπνοαπαγορεύσεως ἐξαναγκάσθησαν νὰ μὴν καπνίζουν στὸν χῶρο ἐργασίας τους. Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ προϊόντα χορηγήθηκαν μέσω τῶν δημοσίων συστημάτων ὑγείας, ἐπιβαρύνοντας τοὺς προϋπολογισμοὺς πολλῶν χωρῶν.

Οἱ δεσμοὶ τῶν τριῶν εἰδικῶν μὲ τοὺς φαρμακευτικοὺς γίγαντες ἀπεκαλύφθησαν στὰ νομικὰ ἔγγραφα μίας ὁμοσπονδιακῆς δίκης ποὺ ἀφοροῦσε τὴν κρατικὴ ὑπηρεσία τῶν ΗΠΑ Food & Drug Administration (FDA). Τὸ δικαστικὸ πόρισμα βγῆκε τὸν Ἰούλιο 2014, στὴν Οὐάσινγκτον, καὶ ἀναφέρεται ἐδῶ, ἐδῶ καὶ ἐδῶ. Τὰ ἐπίσημα δικαστικὰ ἔγγραφα ἐδῶ. Μία λεπτομερῆς ἀναφορὰ ὅλης τῆς δικαστικῆς ὑποθέσεως καὶ τῶν εὑρημάτων της, ἐδῶ.

2010-2016: ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΥΣΕΩΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ, ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΟΤΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΕΝΩ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ PFIZER ΚΑΙ GLAXOSMITHKLINE ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. Η ΣΩΡΕΙΑ ΜΗΝΥΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Τὸ 2010, ἡ κρατικὴ ὑπηρεσία τῶν ΗΠΑ FDA (Food & Drug Administration) ἐξέδωσε προειδοποίηση γιὰ τὰ σκευάσματα Chantix καὶ Zyban (τῶν ἐταιρειῶν Pfizer καὶ GlaxoSmithKline ἀντιστοίχως), ποὺ χορηγοῦνται σὲ ὅσους προσπαθοῦν νὰ σταματήσουν τὸ κάπνισμα, γιὰ τὴν σύνδεσή τους μὲ κατάθλιψη καὶ αὐτοκτονίες. Τὸ Zyban πωλεῖται ἐπίσης σᾶν Wellbutrin καὶ χορηγεῖται σὰν ἀντικαταθλιπτικό. Μέχρι τὸ 2009, τὸ Chantix ἐντοπίσθη νὰ σχετίζεται μὲ 98 αὐτοκτονίες καὶ 188 προσπάθειες αὐτοκτονικῶν, ἐνῶ τὸ Zyban σὲ 14 αὐτοκτονίες καὶ 17 προσπάθειες αὐτοκτονιῶν. Σύμφωνα μὲ τὸ πόρισμα τῆς FDA, πολλοὶ ἄνθρωποι ἄρχισαν νὰ ἔχουν παρενέργειες καὶ προβλήματα στὴν διανοητική τους ὑγεία, ποὺ σταμάτησαν ὅταν αὐτοὶ ἔπαυσαν νὰ χρησιμοποιοῦν τὰ συγκεκριμένα σκευάσματα. Σιγὰ σιγὰ ἔλαβε δημοσιότητα τὸ θέμα, ἄλλες χῶρες ἄρχισαν νὰ ἐκδίδουν προειδοποιήσεις, καὶ πολλοὶ ποὺ ὑπέφεραν νὰ κινοῦν μαζικὲς ἀγωγές. Ἡ Pfizer ἄρχισε νὰ σύρεται σὲ δικαστικὲς διαμάχες, καὶ ἄρχισε νὰ πληρώνῃ ἀποζημιώσεις σὲ ἐξωδικαστικοὺς συμβιβασμούς.

Ἤδη ἀπὸ τὸ 2001, εἶχαν ἀρχίσει οἱ πρῶτες καταγγελίες γιὰ τὶς αὐτοκτονικὲς τάσεις τῶν σκευασμάτων γιὰ παύση τοῦ καπνίσματος. Ὁμοίως γιὰ τὰ σκευάσματα ἀντικαταστάσεως νικοτίνης (NRT) ἀναφέρθηκαν σοβαρότατες παρενέργειες ὅπως ἡμικρανίες, τάση ἐμετοῦ, ἔντονα ὄνειρα τοῦ τύπου ὑπὸ ἐπήρρεια ναρκωτικῶν, διάρροια, ταχυκαρδία κ.ἄ. Τὸ 2008 μία ἐπίσημη μελέτη ἐμφανίσθη ποὺ συνέδεε τὰ σκευάσματα παύσεως τοῦ καπνίσματος μὲ τὴν αὐτοκτονία.

Λεπτομερεῖς ἀναφορὲς καὶ ἐπιπλέον σύνδεσμοι γιὰ τὶς αὐτοκτονικὲς τάσεις τῶν ἀντικαπνιστικῶν σκευασμάτων ἐδῶ. Φαίνεται πῶς ὄχι μόνον τὰ συγκεκριμένα σκευάσματα ἀλλὰ καὶ γενικότερα τὰ ἀντικαταθλιπτικὰ προκαλοῦν τάσεις βίας, διανοητικὴ ἀστάθεια καὶ αὐτοκτονικὲς τάσεις, καὶ πλέον ὁ κίνδυνος τῆς αὐτοκτονίας ἀναγνωρίζεται εὐρέως ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ ἐπίσημο, μὴ ἐμπιστεύσιμο, ἰατρικὸ κατεστημένο. Ἤδη περιστατικὰ ὅπως ὁ πιλότος τῆς Germanwings ποὺ αὐτοκτόνησε ρίχνοντας τὸ ἀεροπλάνο καὶ σκοτώνοντας ὅλους τοὺς ἐπιβάτες ἢ ὁ Τυνήσιος ποὺ ἐνοικίασε ἕνα φορτηγὸ καὶ σκότωσε ἀδιακρίτως πολλοὺς ἀνθρώπους στὴν Νίκαια τῆς Γαλλίας προσφάτως, καὶ ποὺ ἔχουν κοινὸ παρονομαστὴ τὸ ἀνεξήτητο τῆς πράξεως, τὰ ψυχολογικὰ προβλήματα καὶ τὴν χορήγηση ἀντικαταθλιπτικῶν σκευασμάτων, εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ ἀποτελοῦν συνέπειες τοῦ ἀντικαπνιστικοῦ. Ὅπως καὶ ἡ ἐμφάνιση καὶ ἄνοδος μαζικῶν δολοφονιῶν στὶς ΗΠΑ τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ἦταν σχετικὴ μὲ τὸ ἀντικαπνιστικὸ πρόβλημα καὶ τὴν ἀθρόα χορήγηση τέτοιων σκευασμάτων.

Ἡ καπνοαπαγόρευση εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα μία εὐρύτερη συνέπεια καταστροφῆς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, τῆς διασκεδάσεως, καὶ πολλοὶ ἄνθρωποι στερήθηκαν τὶς εὐεργετικὲς ἀγχολυτικὲς ἰδιότητες τοῦ καπνίσματος, μὲ συνέπεια τὴν τεράστια ἀπότομη αὔξηση ἀντικαταθλιπτικῶν (ποὺ ἐπίσης ἐπιβάρυναν τὰ δημόσια ταμεῖα πολλῶν χωρῶν).  Οἱ μεγαλοφαρμακευτικὲς ποὺ ἔστησαν τὴν καπνοαπαγορευτικὴ ἀπάτη, ὠφελήθηκαν διπλὰ βγάζοντας τὸ ἀγχολυτικὸ τομπάκο ὡς «ἀνταγωνιστικὸ προϊόν» ἀπὸ τὴν μέση, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκαλέσουν τεχνητὴ ζήτηση γιὰ ἀντικαταθλιπτικὰ σκευάσματα, συσσωρεύοντας τεράστια κέρδη.

Ἐπιπλέον ἐπωφελοῦνται ἀπὸ νέα σκευάσματα γιὰ ἀπώλεια βάρους, μιὰ καὶ ἡ ἔλλειψη καπνίσματος συνδέεται μὲ τὴν αὔξηση βάρους καὶ τὴν παχυσαρκία, ὅπως ἀναγκάσθηκαν νὰ παραδεχθοῦν στὶς ΗΠΑ. Μετὰ ἀπὸ μία ἐκτεταμένη ἔρευνα εὔρους 30 ἐτῶν γιὰ τὸ πῶς ἡ καπνοαπαγόρευση, καὶ οἱ καταστροφικὲς ἀλλαγὲς στὴν κοινωνικότητα ποὺ ἐπέφερε, ἔγινε ὁ σημαντικότερος παράγων παχυσαρκίας, ποὺ διεξήχθη ἀπὸ τὸ National Bureau of Economic Research καὶ ἐδημοσιεύθη στὸ Review of Economics of the Household, πέρισυ.

2015-2016: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΛΟΓΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΣΩΝ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 

Οἱ ἀντικαπνιστὲς εἶναι ἔνοχοι δολοφονιῶν ἀμέτρητων ἀνθρώπων. Ναί, δολοφόνοι, ὅπως τὸ ἀκοῦτε. Ὅταν ἐπιβάλλεις ἀπάνθρωπες συνθῆκες σὲ ἀμέτρητους ἀνθρώπους, τοὺς ληστεύεις οἰκονομικὰ ἀπὸ τὰ ἀναγκαῖα χρήματα, ἀλλὰ ταυτοχρόνως τοὺς ἀρνεῖσαι ἰατρικὴ περίθαλψη, ὀδηγώντας τους σὲ ἐπιδείνωση τῆς ὑγείας τους καὶ σὲ θάνατο, ναί, εἶσαι ἔνοχος γιὰ αὐτό. Σὲ τρία ἐκατομμύρια ἀσφαλισμένους στὴν Ἁγγλία ἤδη ἀρνήθηκαν τὴν πρόσβαση στὸ δημόσιο σύστημα ὑγείας, ἐπειδὴ καπνίζουν ἢ ἐπειδὴ εἶναι χοντροί, κάτι ποὺ προεκάλεσε τεράστια ὀργὴ γιὰ τοὺς ἐγκληματίες δολοφόνους ἐπαγγελματίες ἀντικαπνιστές καὶ ὀργανώσεις τους. Mάλιστα πλέον οὔτε ἡ ἀστυνομία ἐπιθυμεῖ νὰ συμμετέχῃ ἄλλο σὲ αὐτὴν τὴν παράνοια, καὶ σὲ ἕνα νέο ἐδίκτο τῶν ἐγκληματιῶν γιὰ πρόστιμα σὲ ὅσους καπνίζουν στὸ ἀμάξι τους ἔχοντας ἐπιβάτες ἠλικίας κάτω τῶν 17 ἐτῶν καὶ 364 ἡμερῶν ἡ ἀστυνομία δὲν ἔχει κόψει οὔτε ἕνα πρόστιμο, οὔτε ἔχει κάνει ἐλέγχους.

Στὶς ΗΠΑ, ἐξαιτίας ἄλλου ἑνὸς ἀντικαπνιστικοῦ ἐγκλήματος, ποὺ φορτώνει μὲ δυσβάσταχτα κόστη τὴν δημόσια ἀσφάλιση ὑγείας ἐὰν κάποιος καπνίζῃ, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα ὁλοένα καὶ περισσότεροι ἄνθρωποι νὰ ἀδυνατοῦν νὰ ἐγγραφοῦν στὴν πολυδιαφημιζόμενη Obamacare, μένοντας οὐσιαστικὰ δίχως περίθαλψη.

2009-2016: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΟΙ ΔΩΡΟΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟΝ Π.Ο.Υ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΤΡΕΜΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΟΥΔΑΡΑΒΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΤΟΥΣ.

Τὰ ἐγκλήματα τῶν ἀντικαπνιστῶν δὲν ἔχουν τελειωμό, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ἡ ἄνοδος τῶν ἐξτρεμιστῶν τζιχαντιστῶν – ναὶ ἐξ αἰτίας τῶν ἀμερικανῶν ἀντικαπνιστῶν καὶ τῶν ἀπειλῶν τῆς τότε ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν Χίλλαρυ Κλίντον κατὰ τῆς μετριοπαθοῦς κυβερνήσεως τοῦ Ἰράκ τὸ 2009, ὅτι θὰ τοὺς κατακρατήσει τὰ κονδύλια ἀνοικοδομήσεως ἐὰν δὲν κάνουν καπνοαπαγόρευση, καθὼς καὶ οἱ ὑποσχέσεις της πρὸς τοὺς τότε τζιχαντιστὲς τοῦ IS, ὅταν αὐτοὶ ἦταν μέρος τῆς Al Qaida ἀκόμη!-, ἡ χρηματοδότηση χριστιανικῶν καὶ μουσουλμανικῶν ὀργανώσεων ἀπὸ τὸν Michael Bloomberg γιὰ νὰ βάλουν ὡς ..»θρησκευτικὴ ἐντολή» τὴν ἀπαγόρευση καπνίσματος, μέχρι καὶ ἡ χρηματοδότηση τοῦ Τούρκου δικτάτορα Tayyip Erdoğan.

Περιθωριακὲς προτεσταντικὲς σέχτες (κυρίως ἐνοθεϊστικὲς ποὺ προωθοῦν πανθρησκεία) καὶ βεβαίως Ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις τῶν ΗΠΑ ἀπὸ τὸ 2006 καὶ μετὰ μὲ εἰδικὴ χρηματοδότηση (μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦταν ἀνακατεμένο καὶ τὸ Robert Wood Jonson Foundation ἂς ποῦμε, ἀλλὰ ἐξαφάνισε τὸν σύνδεσμο στὴν σελίδα του τὸ 2014…) ξεκινοῦν τὸ 2006 μιὰ ἀντικαπνιστικὴ ἐκστρατεία μὲ τίτλο Faith United: Disparate Faith Groups Come Together Against Big Tobacco.

Θαυμάστε τοὺς συμμετέχοντες: United Methodist, Presbyterian, United Church of Christ, National Council of Churches, Seventh Day Adventists, American Muslim Foundation, Southern Baptist Convention, Commission on Social Action of Reform Judaism, Church Women United, Church of the Brethren καὶ Islamic Society of North America.

Δὲν γνωρίζουμε τὶ λέει ἡ Βιβλος καὶ τὸ Κοράνιο (στὶς διάφορες ἐκδοχὲς ὅλων αὐτῶν τῶν παλαβῶν) ἀλλὰ εἴμασθε βέβαιοι ὅτι ἐὰν περιέχουν ἀναφορὲς κατὰ τοῦ καπνίσματος τομπάκου, σίγουρα θὰ ἔχουν καὶ γιὰ τὸ ήλεκτρονικὸ τσιγάρο.

Ἡ μεγαλύτερη Ἰσλαμικὴ ὀργάνωση στὴν Ἰνδονησία, ἡ Muhammadiyah ἐξέδωσε τὸ 2014 μία φατβὰ κατὰ τοῦ καπνίσματος, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ σφοδρὲς ἀντιδράσεις ἀναδιπλώθη καὶ μὲ ἀμυντικὴ στάση ἄρχισε νὰ ἀρνεῖται ὅτι εἶχε λάβει ἕνα παχυλὸ κονδύλιο ἀπὸ ἕναν ἀντικαπνιστικὸ ὀργανισμὸ τῶν ΗΠΑ, συμπωματικῶς τὸ The Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use, ποὺ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸν Michael R. Bloomberg καὶ ποὺ εἶχε ἀναρτημένο στὴν ἱστοσελίδα τοῦ ὀργανισμοῦ ἕνα κονδύλιο πρὸς τὴν Muhammadiyah ὕψους $393,234. Μάλιστα στοὺς ἀναγραφόμενους σκοποὺς τοῦ κονδυλίου ἀναφερόταν ρητῶς ὅτι εἶναι «ἡ ἔκδοση καὶ διάδοση θρησκευτικῶν συμβουλῶν σχετικὰ μὲ τοὺς κινδύνους τῆς χρήσεως τομπάκου».

Γιὰ τὶς φρικτὲς δολοφονίες ἀθώων καπνιστῶν στὸ Ἰράκ, ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς τζιχαντιστὲς τοῦ IS δὲν χρειάζεται νὰ μακρυγορήσουμε, εἶναι καλῶς γνωστές. Ὅπως ἐπἰσης ὅτι ὁ Οὐαχαμπισμός εἶναι σφοδρὰ ἀντικαπνιστικός ἢ ὅτι οἱ Σαουδάραβες χρηματοδοτοῦν τὸ IS. Καὶ μιὰ καὶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία εἶναι ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους χρηματοδότες τοῦ ἱδρύματος Κλίντον, δὲν θὰ πρέπει νὰ κάνει ἐντύπωση τὸ γιατὶ ἡ Χίλλαρυ Κλίντον τὸ 2009 ἀπαίτησε καπνοαπαγόρευση στὸ Ἰράκ, ἢ γιατὶ προεκάλεσε τὴν ἄνοδο τῶν οὐαχάμπι τζιχαντιστῶν τοῦ IS.

Αὐτὸ ποὺ δὲν εἶναι ὅμως γνωστὸ εἶναι ἡ συνολικὴ δράση καὶ ἀνάμιξη τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας. Ἤδη ἐντοπίζουμε τὴν δράση τους ἀπὸ τὸ 1983, ὅταν σὲ Διεθνὲς Ἰσλαμικὸ Συνέδριο στὴν Μέκκα, ἐπρότειναν τὴν ἀπαγόρευση τοῦ τομπάκου γιατὶ ἐνοχλεῖ τὸν Ἀλλάχ ἢ κάτι τέτοιο τελοσπάντων. Αύτὸ τὸ ξεθάψαμε στὶς σελίδες 9-10, στὰ πρακτικὰ ἑνὸς ἄλλου συνεδρίου, τοῦ 5ου Παγκοσμίου Συνεδρίου γιὰ τὸ Κάπνισμα καὶ τὴν ὑγεία, στὸ Winnipeg, τοῦ Καναδά, τὸ 1983, ποὺ συγκέντρωσε τὸ καταπληκτικὸ πλῆθος τῶν 14 ἀτόμων, μὲ κύριο ὁμιλητὴ ἕναν ..αἰγύπτιο ἰμάμη!

Ἄλλοι ὁμιλητὲς ἦταν ἕνας καναδὸς ραββίνος, ἕνας ἀμερικανὸς ἀντβεντιστής 7ης ἡμέρας, ἑνας ἄγγλος ἀρχιεπίσκοπος κι ἕνας ἀμερικανὸς μορμόνος. Πρόεδρος ἦταν ὁ αἰγύπτιος ἰμάμης. Ἀπὸ τὶς προτεραιότητες τοῦ συνεδρίου ἦταν νὰ προσεγγίσουν παγκόσμιους θρησκευτικοὺς ἠγέτες καὶ ὁμάδες, γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν τὸ ἀντικαπνιστικὸ πρόγραμμα, καὶ ἐπίσης νὰ ψήσουν καὶ τὸ World Council of Churches νὰ συμμετέχῃ. Περισσότερα στὸ 7ο σχόλιο αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου.

Γενικὰ ὄχι μόνον οἱ ΗΠΑ, ἀλλὰ καὶ οἱ Σαουδάραβες εἶναι πίσω ἀπὸ πολλὰ κακῶς κείμενα στὴν Εὐρώπη, καὶ ἀπὸ τὰ μέσα ’80 καὶ μετὰ χρηματοδοτοῦν ἕνα ὁλόκληρο δίκτυο ἀκτιβιστικῶν ὀργανώσεων, ποὺ προώθησαν παντὸς εἴδους ἀπαγορεύσεις, μὲ πρῶτες βέβαια τὸ κάπνισμα καὶ τὸ ποτό. Ναί, μέσα στὴν Εὐρώπη! Τὰ ἰδρύματά τους ἔχουν συνήθως τὴν ὀνομασία Center for Islamic Studies ἢ παραλλαγὲς αὐτῆς. Δὲν ἐμφανίστηκαν ἀπὸ τὸ πουθενὰ τόσοι μουσουλμάνοι στὴν Εὐρώπη, οὔτε ἔξαφνα, οὔτε θὰ πρέπει νὰ ἀπορῇ κανεῖς γιὰ τὸ πῶς τόσοι πολιτικοὶ ὑποχωροῦσαν συνεχῶς στὶς πιέσεις τους. Ὑπῆρξε προσεκτικὴ ὀργάνωση ἀπὸ δεκαετίες γι’ αὐτό, καὶ βέβαια συνεργασία μὲ περίεργες χριστιανικὲς ὀργανώσεις ποὺ ἔχουν ὡς ἀντικείμενο τὸν ἑνωτισμό καὶ τὴν πανθρησκεία (αὐτὲς συνήθως ἔχουν τὸ συνθετικὸ unity, unitarian, world κτλ. στὶς ὀνομασίες τους ἢ στὶς διακηρύξεις τους).

Ἀλλὰ γιὰ αὐτὰ εἰδικὰ θὰ ἀναφερθοῦμε λεπτομερῶς σὲ μελλοντικὴ ἀνάρτηση.

Advertisements